လူကြိုက်အများဆုံး

ဗီဒီယိုများ

အလုပ်အကိုင် နှင့် စီးပွားရေး

Far,4

စင်ကာပူသတင်း

စီးပွားရေး

ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ရေးအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံက အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်

စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးသကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး Grace read more